Skoleklasser

Alle skoleklasser er velkomne til å benytte Narvik Krigsmuseum som et utvidet klasserom


Vi på Narvik Krigsmuseum vil gjerne være et naturlig besøkelsessted og ressurssted for skoler i vår region. Nedenfor finner du oversikt over undervisningsopplegg som tilbys på Narvik Krigsmuseum.

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger og ønsker om temaer som ikke inngår i tilbudet per i dag. Dersom skolene kontakter museet i god tid i forveien, kan vi også samarbeide om å utforme eget opplegg for den enkelte klasse. I særskilte tilfeller kan foredrag på skolen eller i andre lokaler avtales.

Narvik Krigsmuseum tilbyr også veiledning til elever/lærere som arbeider med prosjekter knyttet opp mot 2. verdenskrigs historie.

Praktisk informasjon

  • Bruk av utstillingen krever påmelding per mail eller telefon, uavhengig av om man ønsker å bruke museets formidlere eller vandre i utstillingen på egen hånd. Påmeldingen kreves for å unngå kollisjon med andre grupper.
  • Åpningstid for skoler: Etter avtale fra kl. 09.00.
  • Før elevene skal besøke Narvik Krigsmuseum er det viktig at de har fått kjennskap til hva det er de skal gjøre på museet. Det er en fordel at læreren har tatt en refleksjonsrunde i klasserommet knyttet til tema for undervisningen. Samtidig kan det være lurt å snakke om hvordan man oppfører seg i et museum og hva et museum er.
  • Læreren har ansvaret for at elevene henger av seg klærne og setter fra seg sekkene i garderoben. Klassene skal gå samlet inn i utstillings-/undervisningslokalet.
  • Læreren må se til at elevene er oppmerksomme og deltar i undervisningen. Et museumsbesøk krever aktiv deltakelse fra læreren.
  • For å bestille besøk i museet eller gjennomføring av undervisningsopplegg, ta kontakt med oss:

Ann Kristin Kristensen, formidler

E-post: akk@narviksenteret.no

Tlf. + 47 95 10 93 24

 

Undervisningsopplegg

Innføring i temaet «Andre verdenskrig i Nord-Norge»

Eidsvold_og_Norge

Målgruppe:  Ungdomsskole, VGS, kan tilpasses 1.-4.klasse og 5.-7. klasse også.

Tidsbruk: 1-2 timer.

Vi besøker museets utstillinger, og gir elevene en innføring i krigshandlinger med særlig fokus på Narvik og områdene rundt – sjøslag, fjellkrig, kapitulasjon og fem år med okkupasjon, samt trekker linjer fra andre verdenskrig til hva som skjer i verden i dag. Opplegget kan, gitt at gruppen er i kontakt med oss i god tid, tilpasses den enkelte elevgruppes fokusområder, ønsker og tid tilgjengelig. Vi bruker både bilder, dokumenter og gjenstander i vår undervisning.

 

Norsk fangehistorie: Beisfjord fangeleir

Beisfjord_fangeleir_graver

Målgruppe:  Ungdomsskole, VGS, kan tilpasses 1.-4.klasse og 5.-7. klasse også.

Kan brukes som en ledd i forberedelse til reise med «Hvite Busser».

Tidsbruk: 1-2 timer. Opplegget kan, gitt at gruppen er i kontakt med oss i god tid, tilpasses den enkelte elevgruppes fokusområder, ønsker og tid tilgjengelig. Vi bruker både bilder, dokumenter og gjenstander i vår undervisning.

Beisfjord fangeleir ved Narvik var den verste konsentrasjonsleiren i Norge under 2. verdenskrig. Dette var en leir for jugoslaviske fanger og sovjetiske krigsfanger. 900 jugoslaviske fanger og 3500 – 4000 sovjetiske krigsfanger var innom Beisfjord fangeleir. 748 (83 %) av 900 jugoslaviske fanger døde i løpet av fire måneder, 287 av dem ble skutt i løpet av bare en natt. Over 300 sovjetiske krigsfanger døde i leiren.

Under gjennomføringen bruker vi elevheftet «Beisfjord fangeleir» produsert av Narviksenteret. Elevheftet inneholder generell informasjon om fangeleirer for jugoslaviske og sovjetiske krigsfanger i Norge, om Beisfjord fangeleir og spørsmål til diskusjon og refleksjon.

Det anbefales også å besøke stedet hvor fangeleiren lå i Beisfjord. Skolene må selv ordne transport til/fra Beisfjord. Narvik Krigsmuseum kan stille med en formidler som viser rundt og forteller på stedet.

 

Norsk fangehistorie: Tromsdalen fangeleir (Krøkebærsletta)

Tromsdalen_beinring

 

Målgruppe: Ungdomsskole, VGS.

Tidsbruk: 2 timer. Opplegget kan, gitt at gruppen er i kontakt med oss i god tid, tilpasses den enkelte elevgruppes fokusområder, ønsker og tid tilgjengelig.

Elever får en generell informasjon om fangeleirsystemet i Norge og om Tromsdalen fangeleir (Krøkebærsletta) og blir kjent med historiene til to fanger.

Narviksenteret har produsert et undervisningshefte som kan lastes ned på hjemmesiden. Heftet inneholder informasjon om fangeleiren samt forslag til oppgaver.

Laste ned elevhefte «Tromsdalen fangeleir (Krøkebærsletta)» (PDF): elevhefte_Tromsdalen_fangeleir

Laste ned lærerveiledning «Tromsdalen fangeleir (Krøkebærsletta)» (PDF): laereveiledning_Tromsdalen_fangeleir

 

Jøder i Narvik og Holocaust

Holocaustdagen-Narvik

Målgruppe: Ungdomsskole

Kan brukes som en ledd i forberedelsen til reisen med «Hvite Busser».

Tidsbruk: 1,5 timer. Opplegget kan, gitt at gruppen er i kontakt med oss i god tid, tilpasses den enkelte elevgruppes fokusområder, ønsker og tid tilgjengelig. Vi bruker både bilder, dokumenter og gjenstander i vår undervisning.

Det bodde også jøder i Narvik. Ni av dem døde i konsentrasjonsleiren Auschwitz. Noen overlevde mirakuløst 2. verdenskrig. Undervisningsopplegget består av fortelling og byvandring: Vi besøker stedene i Narvik sentrum hvor snublesteinene til minne om drepte jøder fra Narvik er satt ned.

 

Symboler for fred

papirduer

Målgruppe: 1.-4.klasse

Tidsbruk: 1 time.

Fred kan defineres som fravær av fiendtlighet, krangel og konflikt og som en motsetning til krig. Symboler for fred er visuelle eller andre symboler som skal være tegn på eller representere fred. Det har vært mange slike symboler i forskjellige tidsepoker og kulturer, og med ulik betydning innen politikk, krigføring, religion og andre områder.

Opplegget består av to deler – en fortelling om symboler for fred og et «fredsverksted» hvor elever lager egne symboler.

 

Tause kvinner. Ukjente historier

Tause_kvinner

Målgruppe:  Ungdomsskole, VGS

Tidsbruk: 1-1,5 timer. Opplegget kan, gitt at gruppen er i kontakt med oss i god tid, tilpasses den enkelte elevgruppes fokusområder, ønsker og tid tilgjengelig. Vi kan også arbeide grundigere med bare en eller to av kvinnene, og knytte hennes eller deres historie til større hendelser under andre verdenskrig. Vi bruker både bilder, dokumenter og gjenstander i vår undervisning.

I opplegget «Tause kvinner. Ukjente historier» presenteres fire historier om kvinner som bodde i Nord-Norge under 2. verdenskrig:

  • Hanna Koljada – tvangsarbeider fra Sovjetunionen, arbeidet på fiskefiletfabrikker i Hammerfest og i Bodø. Her kan det trekkes linjer over til tvangsarbeid og tvangsevakuering og nedbrenning av Finnmark og Nord-Troms.
  • Mamma Karasjok (Kirsten Svineng) – samisk kvinne som hjalp jugoslaviske fanger med mat og klær. Her kan det trekkes linjer over til rasjonering, fangeleirer og fangevoktere og medmenneskelighet.
  • Marie Ulriksen – ble arrestert og fengslet i norske fangeleirer, fordi hun oppbevarte informasjon om det tyske slagskipet «Tirpitz». Her kan det trekkes linjer over til motstandsarbeid, fangeleirer og mot.
  • Sara Caplan – jødisk kvinne fra Narvik som overlevde krigen. Her kan det trekkes linjer over til jøder i Norge og verden, menneskesyn og verdien av et menneskeliv.

Fortellingene er mer enn fire enkeltstående historier om fire kvinner. De må ses i sammenheng med Norges nasjonale og Europas krigs- og okkupasjonshistorie.

Gjennomføringen består av presentasjon av emnet, fortelling om de fire kvinnene og samtale med elever. Det anbefales at elevene har forkunnskap om 2. verdenskrig.

Samarbeidspartnere