Den kulturelle skolesekken Troms – «Tause kvinner, ukjente historier»

5.-7.april reiser vi rundt i Troms i regi av Den kulturelle skolesekken. Da har vi med oss vandreutstillingen  “Tause kvinner, ukjente historier”, og skal snakke med elever i ungomsskolen om fire tapre kvinner i Nord-Norge som på hver sine måter er viktige stemmer i andre verdenskrigs-historien.

• Hanna Koljada – sovjetisk tvangsarbeider på fiskefiletfabrikken i Hammerfest
• Mamma Karasjok – samisk kvinne som hjalp jugoslaviske fanger med mat og klær
• Marie Ulriksen – ble arrestert og fengslet i fangeleirer for samling og oppbevaring av informasjon om det tyske slagskipet Tirpitz
• Sara Caplan – jødisk kvinne fra Narvik som overlevde krigen

Disse fortellingene er mer enn fire kvinnelige personhistorier. De er viet alle kvinner og menn som opplevde krigen, og må ses i sammenheng med Norges nasjonale og Europas krigs- og okkupasjonshistorie.

 

Les mer på turnéinfo

Samarbeidspartnere