Jan P. Pettersen «Kampen om historien»

Mandag 16. oktober kl. 18.30 presenterer Jan Petter Pettersen sin ny bok «Narvikfelttoget 1940: Kampen om historien. Myter, sannheter, fortielser» i Narviksenterets auditorium, «Ragnhild Olstad»-salen. Du får også mulighet til å kjøpe boken.

Arrangementet er gratis.

«Kampen om historien» setter et skarpere lys på noen av begivenhetene fra Narvikfelttoget våren 1940. Her utspant det seg brutale hendelser hvor tusenvis av mennesker mistet livet. De norske styrkene kjempet innbitt under ledelse av Carl Gustav Fleischer, generalen som ble offer for en bitter maktkamp med såvel militære som sivile overordnede. Dette er historieboken som hittil ikke har vært skrevet. Hensikten er å utfordre historien slik den senere ble fortalt, og å gi et mer nyansert bilde av noen av de mest dramatiske hendelsene under felttoget. Boken viser at mange myter er skapt, at sannheten ikke alltid har blitt fortalt, og at vesentlige hendelser har blitt fortiet.

Jan P. Pettersen (f. 1946, fra Håkvik) er tidligere yrkesoffiser og næringslivsleder. Han ble uteksaminert fra Hærens Krigsskole i 1970 og fra Hærens Stabsskole i 1981.

Samarbeidspartnere