Dembra-konferanse

Årets Dembra-konferanse har temaet «Frykt og framtidshåp – Hvordan møte polarisering og ekskludering gjennom skolens arbeid med demokrati?», og her er Narviksenteret representert.

 

Kunnskapsløftet skal fornyes med økt vektlegging på skolens verdigrunnlag og demokratisk samfunnsmandat. Samtidig har vi en samfunnsutvikling med økende negative holdninger mot enkelte minoriteter og et politisk klima med fokus på «vi mot dem». Hvor står skolen i dette spenningsforholdet? Hvordan kan skolens forebyggende arbeid bidra til å styrke demokratisk kompetanse hos individer og gi dem positive erfaringer med deltagelse og tilhørighet?

Dembras konferanse Frykt og fremtidshåp ønsker å gi anledning til refleksjon og diskusjon, og inviterer til to dager med faglig påfyll, diskusjon og dialog.

Konferansen vil være relevant for skoleeiere og -ledere, lærere, lærerutdannere, minoritetsrådgivere, og alle som er interessert i skolens forebyggende arbeid med demokrati.

Det vil være et eget seminar under konferansen som retter seg spesielt mot skoler som har deltatt eller er interessert i å delta i Dembra. Seminaret vil gi anleding til erfaringsdeling og inspirasjon.

Program publiseres så fort det foreligger.

Konferansen arrangeres ved Quality Hotel Expo Fornebu i Oslo. Deltakelse er gratis og det serveres lunsj. Det er overnattingsmuligheter på konferansehotellet og det kan søkes om reisestøtte fra arrangørene.

 

Meld deg på konferansen her

For mer informasjon, ta kontakt på dembra@hlsenteret.no eller besøk konferansens nettside

Samarbeidspartnere