«Forskerne kommer!» – et formidlingstilbud fra Framsenteret

Dato: Torsdag 21. september 2017, kl. 12.00 – 15.00

Sted: Narviksenterets auditorium

Programmet er tilpasset elever i videregående skoler og voksne. Kan også passe for elever i ungdomsskolenes 9. og 10. trinn.

 

«Forskerne kommer!» er et formidlingstilbud produsert av Framsenteret.

Under Forskningsdagene 2017 reiser forskere og formidlingsfolk fra senterets medlemsinstitusjoner rundt og forteller hva vi driver med.

Framsenteret er kortnavnet for FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning. Vi består av 20 institusjoner som driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi.

 

Plastic fantastic

Plast er et produkt vi ikke klarer oss uten. Vi har ukritisk utviklet en rekke produkter og tilsatt kjemikalier slik at de skal tilpasses vårt bruk. Plast er et globalt miljøproblem hvor det bare er mulig å samle opp de største bitene, hva med alt det andre? I tillegg så har vi kjemikaliene vi har tilsatt plasten, hva skjer med dem?

Linda Hanssen er forsker på NILU-Norsk institutt for luftforskning, hvor hun har vært ansatt de siste 5 årene. Hun er utdannet innen kjemi men miljøkjemi ligger hennes hjerte nærmest. Plast er kjemi og kjemikalier i plasten er innenfor fagfeltet miljøkjemi.

 

Beitedyra – kulturlandskapets gartner

Landskapet, slik vi ser det i dag, er et resultat av mange århundrers påvirkning av mennesker og dyr. Landbrukets høsting har påvirket skogutbredelse og arter – hvor de ulike plantene vokser og hvor høgt til fjells skogen går osv. Men hva skjer om beitedyra forsvinner? Landbruket har gjennomgått store strukturendringer de siste tiårene. Utviklinga går mot konsentrasjon av aktive bruk og intensiv arealutnyttelse, og tilsvarende andre områder ute av drift og i gjengroing. Det betyr også store endringer av landskapet. Vi ser på hvordan beitedyr påvirker kulturlandskapet og konsekvenser av færre husdyr i utmark.

Finn-Arne Haugen har jobbet ved NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) siden 2003. Før det var han 7 år som plan- og miljøvernleder i kommune. Arbeidsfelt er vegetasjonskartlegging, beitebruk, fjernanalyse og geografisk situasjonsanalyse.

 

Med isbredetektiven på jobb på Svalbard

I foredraget blir du invitert med på reise rundt med isbredetektiven på feltarbeid på Svalbard. Foredraget vil inneholde generell teori om, hva geologi er, hvordan isbreer fungerer, hva klima og vær er, hvordan man kan gå tilbake i tiden, hvorfor Svalbard er ideell lokasjon for klima/isbreforskning, litt om hvordan det er å bo på Svalbard, og sist men ikke minst inneholde elementer fra feltarbeid og undersøkelse gjort på Svalbard de siste fire årene. Foredraget vil være oppdatert med de nyeste resultatene fra feltarbeid sommeren 2017, som er planlagt i juli/august. Det vil være interaktive elementer hvor deltakerne blir aktivert og mulighet for diskusjon i slutten av samt underveis i foredraget.

Lis Aallart arbeider som stipendiat/forsker ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har snart fire års erfaring med feltarbeid og forskning innen glasialgeologi på Svalbard. Lis er utdannet ved NTNU og Universitetssenteret i Svalbard med studieretning mot Arktisk Geologi. Masteroppgaven besto i å kartlegge et område foran isbreen Nordenskiöldbreen innerst i Billefjorden, ca. 60 km nord for Longyearbyen.

Programleder og innleder: Helge M. Markusson, Framsenteret.

Kontaktperson/mediekontakt:

Helge M. Markusson

Formidlingskoordinator Framsenteret

Tlf: 48091373

Epost: helge.markusson@framsenteret.no

Samarbeidspartnere