Kulturvernforbundets regionmøte

Onsdag 21. mars kl. 17.00 – 21.00 arrangerer Kulturvernforbundet regionmøte i Narvik. Møtet finner sted i Narviksenteret.

Påmeldingsfrist: mandag 12. mars. Send e-post til Nora Konstanse Hansen: nora.hansen@kulturvern.no

Vi inviterer aktuelle representanter i Kulturvernforbundets medlemsorganisasjoner og lokale kulturvernere for å skape en møteplass for kunnskap, inspirasjon og samarbeid. Invitasjoner sendes ut til lokale husflidslag, kystlag, historielag, slektsforskere, fartøyvernere, Fyrhistorisk forening, Fortidsminneforeningen, Norske akevitters venner og Landsforbundet for motorhistoriske kjøretøyklubber lokalt. Vi håper hvert lag stiller med 1 til 2 representanter. I tillegg inviterer vi aktuelle museums- og kommunearbeidere.

Det frivillige kulturvernarbeidet har en enorm verdi. Vi mener at denne verdien kan komme enda flere til gode ved at vi samles og informerer om det arbeidet som legges ned lokalt. Alle fremmøtte vil få 5 minutter til å presentere sin organisasjon, sine prosjekter og visjoner for arbeidet fremover.

 

Program for møtet:

17.00-17.30 Matbit og mingling

17.30-19.00 Individuell presentasjon av de tilstedeværende (max 5 min pr pers)

19.00-19.30 Samtale om samarbeid

19.30-19.45 Kaffepause

19.45-20.45 Presentasjon av Kulturvernforbundet og Kulturminnedagene

20.45-21.00 Avslutning med mulighet for å stille spørsmål

Samarbeidspartnere