“Speaker’s Corner” prosjektmøte

1-4. mars er prosjektkoordinator på plass i Zreče, Slovenia for nytt prosjektmøte i det strategiske partnerskapet “Speaker’s Corner” hvor vi jobber med å utvikle en læringsøvelse om ytringsfrihet.

Samarbeidspartnere